DOWNLOAD UDC

*** Sila konfigurasikan tarikh pertandingan secara manual.

Sila muat turun 2 jenis fail iaitu fail UDC dan fail SEC. Harap maklum.

Terdapat 2 jenis UDC bagi My Local Contest 2020. Satu bagi stesen amatur di Semenanjung Malaysia dan satu lagi bagi stesen amatur dari Sabah dan Sarawak. Sila pastikan anda memuat turun fail yang betul.

1. Stesen Amatur Semenanjung Malaysia:

2. Stesen Amatur Sabah & Sarawak:

Sila pastikan juga anda menggunakan perisian N1MM bagi menulis log. Fail UDC yang sudah dimuat turun perlu diletakkan dalam folder UserDefinedContests.

C:\Users\USER\Documents\N1MM Logger\UserDefinedContests

Seterusnya, sila muat turun fail MYLOCAL.sec dan diletakkan dalam folder SupportFiles. Fail MYLOCAL.sec adalah perlu memandangkan My Local Contest 2020 menggunakan sistem pendaraban yang tersendiri iaitu mengikut 14 buah negeri yang berbeza.

C:\Users\USER\Documents\N1MM Logger\SupportFiles

Sila layari laman di bawah bagi melihat langkah-langkah mengkongfigurasi fail UDC untuk My Local Contest 2020.

How To Setup UDC File

Sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak 9MDXC melalui ruang ‘CONTACT US‘ yang telah disediakan.

ENGLISH VERSION

Still in progress.