SETUP UDC

Sila muat turun UDC yang betul terlebih dahulu. Sila layari di sini. Kemudian ikut langkah-langkah di yang berikut:

1. Letak fail MYLOCAL.udc dalam folder UserDefinedContests.

2. Kemudian, letak fail MYLOCAL.sec dalam folder SupportFiles. Fail MYLOCAL.sec adalah perlu memandangkan My Local Contest 2018 menggunakan sistem pendaraban yang tersendiri iaitu mengikut 14 buah negeri yang berbeza. Sekiranya anda menggunakan jenis ‘N1MM Classic‘ fail MYLOCAL.sec hanya perlu diletakkan dalam folder utama.

3. Seterusnya buka perisian N1MM dan pilih ‘MYLOCAL‘ di bahagian ‘Log Type‘.

4. Sila penuhkan ruang kategori dengan betul.

5. Ruang ‘Sent Exchange‘ perlu diisi dengan kod negeri masing-masing.

6. Kemudian klik butang ‘Import Section List‘ sehingga keluar pop-up yang menyatakan ‘Import Complete‘.

7. Selesai.

Sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi pihak 9MDXC melalui ruang ‘CONTACT US‘ yang telah disediakan.

ENGLISH VERSION

Still in progress.